top of page

R E G U L A M I N

dla klientów poszukujących - korzystających z zasobów ofert biura Chodorowska Nieruchomości

 

 

 

 

§ 1. Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad świadczenia Usług Pośrednictwa na rzecz Zamawiających przez Paulinę Chodorowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Chodorowska Nieruchomości pod adresem ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców o numerze NIP: 857-19-14-022 oraz REGON 366250680.

§ 2. Rejestracja zapotrzebowania, prezentacje ofert, powiadamianie o nowych ofertach jest bezpłatne. W celu otrzymania oferty należy skontaktować się z biurem: telefonicznie, mailowo, poprzez formularz na stronie biura (www.chodorowskanieruchomosci.pl) lub  wysyłając wiadomość SMS z informacjami dotyczącymi poszukiwanego mieszkania.

§ 3. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe biuro może wysyłać dane oferty, mailem, SMS lub przekazać je telefonicznie.

§ 4. Zakup oraz najem nieruchomości prezentowanej Klientowi oferty jest odpłatne za wyjątkiem ofert przedstawionych w §8.

§ 5. Korzystanie przez Klienta z usług biura i jego zasobów jest dobrowolne i po zaspokojeniu jego zapotrzebowania odpłatne.

§ 6. Wyłudzanie adresów jest niedozwolone.

§ 7. W przypadku ofert standardowych:

                1.  Wynagrodzenie biura od poszukującego nieruchomości zazwyczaj opiewa na kwotę                             zwyczajowo przyjętą.

                2. Dokładna lokalizacja nieruchomości zostanie podana przez Pośrednika w chwili jej   prezentacji, chyba, że Poszukujący podpisał wcześniej umowę o współpracy z biurem.

§ 8. W przypadku ofert z dopiskiem - 0 % - Kupujący nie ponosi opłat na rzecz biura.

§ 9. Biuro nie uzależnia prezentacji oferty od podpisania umowy przez Kupującego.

                1. Dostęp do ofert nie zostanie ograniczony Klientom, którzy nie chcą podpisać umowy             pośrednictwa.

                2. Na życzenie Klienta umowa taka może być podpisana, co będzie gwarantowało parasol        ochronny w formie ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach. Klient poszukujący może             otrzymać lokalizację danej oferty, dokonać jej oględzin bez konieczności podpisywania             umowy. O warunkach   współpracy z biurem zostanie poinformowany najpóźniej podczas        pierwszego spotkania. Formalności związane z podpisaniem umowy strony dokonają w                 odpowiednim dla nich momencie nie później niż w dniu podpisania umowy najmu/kupna        nieruchomości.

§  10. Warunki współpracy z biurem są określone w niniejszym Regulaminie.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Obrotu Nieruchomościami wraz z  przepisami wykonawczymi.

bottom of page